Sabtu, 16 Agustus 2014

FIRMAN TUHAN HARI INI SABTU 16 AGUSTUS 2014MAZMUR 56:1–14


   SEBAB TUHANLAH YANG MENJAGA KAKIKU
Pertanyaan Renungan:

1. Apa yang dialami oleh Daud ketika ia mendengar perkataan pegawai–
pegawai Raja Akhis? (1SAM 21:11) Mengapa ia takut ketika mendengar
perkataan itu? (1SAM 21:12)

2. Apa yang dikatakan Daud ketika ia takut? (MAZ 56:4–5, MAZ 56:11-12)
Siapa yang menjaga kaki Daud? (MAZ 56:14)

Pengajaran:


Dalam keadaan terjepit dan ketakutan Daud tetap berkata kepada Allah, “Sebab
Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga
tidak tersandung; maka aku boleh berjalan dihadapan Allah dalam cahaya
kehidupan” (MAZ 56 :14). Pengakuan Daud ini terjadi ketika orang Filistin
menangkap dia di Gat. Namun Daud sangat takut ketika ia mendengar kata–kata
pegawai–pegawai raja Akhis, “Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang
dia orang–orang menyanyi berbalas–balasan sambil menari-nari, demikian: “Saul
mengalahkan beribu–ribu musuh tetapi Daud berlaksa–laksa?” (1SAM 21:11). Daud
memperhatikan perkataan itu, lalu timbulah ketakutan di dalam hatinya karena
mereka bukan memperkatakan perkataan yang negatif, tetapi perkataan positif.
Mengapa? Karena perkataan yang sama telah membuat Saul marah dan ingin
membunuh dia. Perkataan itu yang mendatangkan trauma dalam diri Daud. Namun,
dalam keadaan yang demikian, Daud tidak terus menerus berfokus kepada perkataan
tersebut, tetapi Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia berkata:
“Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu, kepada Allah yang Firman-Nya kupuji,
kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan
manusia terhadap aku?” (MAZ 56:4–5). Bagaimana dengan anda? Apakah ada
perkataan-perkataan yang mengintimidasi hidup anda, sehingga menimbulkan rasa
takut? Belajarlah melalui kehidupan Daud, yang mengakui ketakutannya pada Tuhan,
namun percaya penuh bahwa Firman Tuhan dapat dipercayai.

0 komentar:

Posting Komentar